top of page
  • Jan Ståhlberg

Virtuel og Digital Klassestyring

Mandagens event omhandlede klassestyring, når vi bevæger os fra det fysiske rum til det virtuelle rum.

Oplægget til diskussionen omfattede forklaring af det danske skolesystems opbygning og det blev lagt op til, at det var ungdomsuddannelserne, der skulle diskuteres.
I Danmark, er der en stor sammenhæng mellem det fysiske og digitale klasserum. Dette skyldes, at der bliver brug digitale hjælpemedier, fra både lærer og elevernes side. Når vi begynder at bevæge os mod ungdomsuddannelserne er det ofte et krav, at man medbringer egen computer. Dette skyldes notetagning, intranet, programbrug og andre elementer, der oftest bruges i undervisningsammenhænge. Derudover bliver det meste materiale fremvist via et smartboard så det digitale klasserum er en aktualitet.


Dette resulterer i, at klassestyring i det digitale rum, allerede er noget undervisere agerer i. Der hvor udfordringen ligger er, når vi bevæger os ind i det virtuelle rum. Klassestyring handler om hvordan underviser gennem processer sørger for at undervisningen forløber på bedst mulig måde. Det er en del af interaktionen mellem underviser og elev, og eleven er den essentielle faktor i denne proces. God klassestyring resulterer også i bedre læring, hvilket også indikerer, hvorfor denne del af undervisers jobbeskrivelse er så vigtig.


I det virtuelle klasserum besværliggør klassestyringen, da lærer og elev ikke befinder sig i samme fysiske rum. De største udfordringer ligger dermed i:


  1. Stor fysisk afstand

  2. Manglende kontrol over brugen af medier udenfor undervisningens kontekst

  3. Mangel på øjenkontakt


Når vi bevæger os i det virtuelle rum, er det vigtigt at overveje, hvornår det er nødvendigt at bruge virtuelle værktøjer. Hvis vi bruger en platform som AltspaceVR som klasserum, giver det en anden tilstedeværelse end videokonferencer. Det åbner op for en anden form for interaktion, da men virtualiseres på en anden måde end gennem video. Læreren år mulighed for at bevæge sig rundt blandt de studerende, og kan dermed holde styr på de processer, eleverne indgår i - herunder gruppearbejde. Den fysiske afstand forsvinder ikke, men det kan på mange måde mindske den mentale følelse af afstand.


Under mandagens event, blev det også klargjort at forskellige uddannelser kræver forskellig form for brug af virtuelle værktøjer. Det, den ene underviser kan bruge, er ikke nødvendigvis muligt for en anden, da klasser og elevgrupper er meget forskellige. Virtuel og digital undervisning kræver, ligesom så mange andre værktøjer, frihed under ansvar, så det kræver at en elevgruppe vurderes som værende i stand til at befinde sig i sådan et rum. Derfor afhænger virtuel klassestyring, på denne måde som den almindelige, af den enkelte lærer og klasse. Det er derfor mange af de samme elementer, der skal tages med ind i overvejelserne omkring processen.


En del af spørgsmålene gik på, hvordan de danske undervisere arbejde med det udstyr, de studerende medbragte. Det, grundet de store forskelle på hardware og software. Specielt udfordringerne der kunne opstå, når programmer ikke kunne virke på begge typer. Det blev klargjort, at uddannelserne ikke kunne bestemme hvilket software og udstyr de studerende skulle medbringe, dermed var det oftest en blanding af Apple og Windows, der blev diskuteret. Problemerne mellem software er noget man automatisk er opmærksompå, og derfor noteredes det, at men i stedet forsøgte at komme problemerne i forhånd.


Derudover, blev situationen omkring overblik over elevernes arbejde på banen. Hvordan kunne vi alle se om de studerende arbejde når de skulle? Dette kan vi ikke være sikre på, med mindre klassestyringen blev tilpasset situationen. En deltager spurgte om men kunne lave et program, der overvågede elevernes skriveborde på computerne, men her kom diskussionen ind på GDPR og andre juridiske problematikker, et sådant program eventuelt ville ramme ind i.


Dermed endte mandagens event med en diskussion på en time, men de emner, der blev vendt i åbent forum, var yderst aktuelle og lagde op til videre diskussion, som Siliconhagen vil tage op, når vi til et senere event bringer emnet på banen igen.20 views0 comments

Comentários


bottom of page