top of page
  • Jan Ståhlberg

Transhumanisme - VR som undervisningsteknologi

I mandags afholdte virtuelle undervisere endnu et af vores events på AltspaceVR. Denne gang var temaet indenfor området ’transhumanisme’, som er en stor del af brugen af teknologi i dag. Det er en gammel filosofisk ide, der har udviklet sig gennem tiderne, også før man fik sat ord på det. Den korte forklaring er, at den taler for at bruge videnskab og teknologi til at forbedre menneskets intellektuelle formåen.

Transhumanism – VR as an Educational Technology

Undervisning har gennem tiderne set sig ændret og udviklet af de voksende specialiserede teknologier. Grundet de mange teknologiske værktøjer, har det resulteret i, at undervisning i dag, ikke kan adskilles fra teknologien. Whiteboards, computere, online programmer etc. er kun få af de værktøjer, man i dag bruger på uddannelsesinstitutionerne.


Det spørgsmål, jeg oftest får fra forældre, når jeg snakker med dem om Virtual Reality i undervisningssammenhænge, er hvorledes jeg/vi kan sikre, at deres børn ikke kommer til at miste den menneskelige kontakt. Her er det, jeg fortæller dem, hvorledes teknologien ikke skal overtage undervisningen, men bruges som et værktøj, til at forbedre dele af undervisningen.


Værktøjer som VR, giver muligheder for mange unge, der ikke har mulighed for at komme til undervisning, børn med indlæringsproblemer, nye faggrupper, teknologiforståelse og meget mere.


I Danmark har vi normalt ikke store problemer med adgang til undervisning, men oplevede problematikken under nedlukningen af landet grundet COVID-19. Der er dog mange andre lande, hvor det specielt i den sidste tid er blevet gjort klart, at der er problemer med at få bragt undervisningen ud til de hjemsendte børn og unge.

Hvordan sikrer vi, at vi ikke mister de menneskelige aspekter af ”The human Condition”?

At miste mennesket til fordel for teknologien er en frygt, mange har. At se hinanden i øjnene, håndtryk, kram og fysisk tilstedeværelse er nogle af de elementer, der blev diskuteret. Teknologi er allerede en stor del af børn og unges hverdag. Computere, tablets, mobiltelefoner og spilkonsoller, bliver brugt i de fleste hjem, og det er dermed svært at komme af med teknologien, da det allerede er blevet en fast del af vores hverdag. VR, AR, AI, er en del af den igangværende teknologiske udvikling og ligesom de andre produkter, skal det bruges med måde.

Det er nu, vi står med diskussionen og det er udviklingen af den virtuelle teknologi, som på sin vis også kan give en mulig løsning. Når man bruger forskellige platforme, er det nu oftest muligt at bevæge sig i et virtuelt læringsmiljø og være til stede gennem en Avatar, som symboliserer det virtuelle jeg. Man kan være til stede uden fysisk at være i rummet og interagere med de tilstedeværende virtuelle figurer.

Det skal understreges, at de nye teknologier skal bruges som et værktøj og ikke overtage den klassiske undervisning. Elever og studerende skal stadig deltage i fysisk undervisning og vil stadig have den fysiske interaktion, men dele af undervisningen kan foregå som fjernundervisning. Andre gange vil nye programmer og brugen af nye teknologier understøtte faggrupper og enkeltfag, hvor undervisningen kan indeholde brugen af eksempelvis VR-headsets.


Hvordan kan vi forsikre forældre om, at udviklingen af teknologi ikke kommer til at ødelægge børns læring og menneskelige kontakt?

Her var der stor enighed om, at der skal informeres. Information og fakta omkring teknologierne, er det, der skal til for at oplyse forældre om, hvad det er, teknologien skal bruges til, hvordan den skal bruges, hvordan den kan hjælpe elever og studerende, samt hvem den kan hjælpe. Dette vil oplyse forældre og andre modtagere om, hvordan det ikke er påtænkt, at teknologien skal tage over.


Hvordan afspejler brugen af teknologier samfundet?

Dette var et spørgsmål, en af deltagerne bragte på banen. Her fremkom en diskussion omkring hvorvidt brugen af forskellige teknologier afspejlede samfundet og andre sociale problemområder. Det blev fremlagt, at brugen af teknologi, på sin vis kan afspejle samfundets forskellige lag, og at det er vigtigt at overveje, hvordan man kan arbejde hen mod et punkt, hvor lavere stillede mennesker/samfund ikke vil blive sat længere bagud, fordi midlerne i andre områder måske er større. Her blev der hevet et eksempel frem fra USA, hvor der eksempelvis ikke var bredbånd, som kunne understøtte teknologien. Derfor var teknologi på nogle områder med til at sætte fokus på hvor stor forskel, der kan være, alt efter hvilken situation mennesker befinder sig i.Hvordan får vi folk til at se, at VR ikke kun associeres med spil og underholdning?

Der kan ikke findes endegyldige svar på nogle af diskussionerne, men en af de kommentarer, der i mandags blev fremlagt var, at det er et problem, at mange mennesker stadig anser VR som værende lig underholdning og spil-udstyr. Da det er en stor problemstilling i diskursen, var der ikke så mange løsningsforslag, men deltagerne var enige om, at den igangværende professionalisering af Virtual Reality og tilhørende programmer, er første skridt mod en mulig løsning.

Under vores Meet-up var diskussionerne gode og fyldestgørende, og vi havde denne gang flest deltagere fra USA.

OBS: Dette meet-up modtog meget ros, og vi har derfor besluttet, at det er et emne, vi vil vende tilbage til, så vi alle kan dele vores erfaringer, spørgsmål, usikkerheder og ideer.

37 views0 comments

Comments


bottom of page