top of page
  • Jan Ståhlberg

Learning or Edutainment?


Dette var temaet for sidste uges event ved Virtuelle Undervisere. Vi bestræbte os på at få en diskussion op omkring det potentiale, medier spiller i læring og formidlingssammenhænge. Dette inkluderede pædagogiske overvejelser, som på kryds og tværs mellem mandagens deltagere, blev taget op til diskussion.


Edutainment, (af eng. education undervisning + entertainment underholdning), et undervisningsprogram, som på samme tid er belærende og underholdende (især ved brug af en computer, hvor man selv vælger oplysningerne og får dem på en både instruktiv og underholdende måde)” (Karl Hårbøl, Jørgen Schack og Henning Spang-Hanssen (red), Dansk Fremmedordbog, 2. udg., Gyldendal 1999: edutainment i Den Store Danske)


Brugen af ordet ”Edutainment”, blev brugt i forbindelse med den udvikling, der ses indenfor nye undervisningsformer ude på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Det er et ord, der dækker over den læring, som både underholder og oplyser elever og studerende. Dette er en diskussion, som rækker langt, og det er langt fra alle, som mener, at Edutainment har en positiv indvirkning på elevernes kognitive læringsprocesser.


Den Danske

Gennem præsentationen, blev den originale danske tanke omkring undervisning og de sociale aspekter af den danske tankevirksomhed rundet. Herunder blev de internationale deltagere kort indviet i Grundtvig, som sagde, at livet gennem skole og uddannelse skulle lyses op, så mennesket individuelt og som menneskehed fik større og større indsigt i menneskelivet. Dette var ikke nødvendigvis et udgangspunkt, andre landes undervisningsinstitution originalt er bygget op omkring.


Coronaen spillede endnu en gang en stor rolle i diskussionen, hvor den danske situation blev diskuteret og sat op overfor et internationalt perspektiv. Under nedlukningen af skoler og de fleste arbejdspladser, var fjernundervisning en nødvendighed, og det er nu, vi hører om konsekvenserne - primært gennem de studerende, som ikke har været tilfredse med løsningerne og udbyttet.


Den Engelske

En undervisningsinstitution, som blev taget op i diskussionen omkring fjernundervisning, var The Open University of England, som faciliterer fjernundervisning og succesfuldt har set over 2 millioner studerende komme igennem uddannelser, som de normalt ikke kunne have fået, hvis det havde krævet daglig fysisk tilstedeværelse. Måden hvorpå undervisningen foregår på universitetet blev kommenteret af en deltager, som selv havde taget en uddannelse gennem pågældende universitet. Fjernundervisningen havde ifølge ham båret frugt, og det var en uddannelsesmetode, som blev set positivt på. Dog savnede den tidligere studerende en form for social interaktion, som man til dels kunne få gennem VR i stedet for den standard fjernundervisning de tilbyder.


Audible Cues

Til eventet blev det klart, hvordan en platform som AltspaceVR kan gøre en forskel, hvis man lærer at bruge det rigtigt. Brugen af VR, hvor man ikke er fysisk tilstede, sætter automatisk nogle begrænsninger i forhold til de sociale interaktioner, da der oftest ikke vil være mulighed for de 'physical cues', vi er vandt til i situationer med social interaktion. Derudover kan de bevægelser, lyde, mimik, etc. mennesker naturligt vil lave, forsvinde i en virtuel transaktion. Dette sker eksempelvis, når en formidler slukker for andres, såvel som egen, mikrofon, når en anden part skal snakke. Dog viste det sig, at disse audible cues ikke nødvendigvis behøver forsvinde, da oplægsholder og bidragsyder, her begge havde tændt mikrofon, hvilket resulterede i, at den lydte interaktion fremkom, som en naturlig del i diskussionerne. Dermed blev de naturlige, fysiske og auditive interaktioner bragt ind i det virtuelle udtryk, hvor de små menneskelige effekter blev viderebragt, så tilstedeværelsen blev virtualiseret.


Edutainment eller 'engagement', som nogle af deltagerne foretrak at kalde det, var i bund og grund det, der blev fremlagt som værende den metode, hvorpå uddannelserne kunne forberede sig bedst på og sørge for, at fjernundervisning og undervisning generelt, kommer til at følge med tiden.


Dermed handler det ikke om "Learning or Edutainment", men i stedet "Learning and Edutainment".

19 views0 comments

Comments


bottom of page