top of page

Virtual World Tour 2.0 (Danish lg.)

Er du interesseret i at finde nye, alternative, innovative og underholdene værktøjer til din undervisning? Tag med på en guidet virtuel verdens tour i AltSpaceVR og bliv introduceret for VR i undervisningen.

Registration is Closed
See other events
Virtual World Tour 2.0 (Danish lg.)
Virtual World Tour 2.0 (Danish lg.)

Time & Location

01. mar. 2021, 16:00 – 17:00

https://altvr.com/

About the Event

Om eventet: Har du overvejet alternative, online værktøjer og flere muligheder for variation i din undervisning? I denne tid med hjemmeundervisning, hvor alt foregår via en internetforbindelse, har vi alle været nødsaget til at tænke i nye baner for at få hverdagen til at fungere.

SiliconHagen bestræber sig på at bidrage til det fantastiske arbejde, undervisere og lærere ligger i deres fag og de studerende landet over. Vores overbevisning er, at vi gennem løbende erfaringer, kan bygge videre på og optimere fælles undervisningsstrategier samt lære meget mere omkring virtuel undervisning. Virtuel undervisning har fået en mere væsentlig rolle i løbet af det sidste år og vi vil hjælpe med, at gøre denne omstilling mere smertefri. Vi vil vise at det kan vendes til en fordel, hvor du kan udnytte det virtuelle rum og forbedre din undervisning i det virtuelle.

Dette event vil have undervisning og virtual reality i fokus og derigennem vise, hvordan de to ting kan gå hånd i hånd. Tag med på en virtuel rundvisning i det fordybende virtuelle rum, hvor der samtidig vil fortælles om hvordan dette kan anvendes i din undervisning.

Det får du med:

· En bedre forståelse for virtual reality (og platformen AltSpaceVR)

· Et nyt netværk af VR interesserede kolleger

· Idéer til implementering af VR i din undervisning

Link til event: https://account.altvr.com/events/1673109097852961452 

RSVP på linket

**English below**

About the event: Have you considered alternative, online tools or more variation in your teaching? In the current situation, with homeschooling where everything and everyone are connected through a screen, we have been forced to become innovative and think of new solutions in order to make it work day to day.

SiliconHagen strives to contribute to the fantastic work that educators and teachers perform everyday across the country. Our belief is that through ongoing experience, we can build on and optimize common teaching strategies and learn much more about virtual teaching. Virtual education has taken on a more significant role over the past year and we want to help make this transition pain-free. We want to show that it can be turned into an advantage where you can utilize the virtual space and improve your teaching in the virtual.

This event will focus on teaching and virtual reality, thereby showing how the two things can go hand in hand. Go on a virtual, guided tour in the immersive virtual space, where you will also be told about how this can be used in your teaching.

What to expect:

· A better understanding of virtual reality (and the platform AltSpaceVR)

· A new network of VR interested colleagues.

· Ideas for implementing VR in your teaching.

Event link: https://account.altvr.com/events/1673109097852961452

RSVP through the link

Share This Event

bottom of page